Nightwish – The Phantom of the Opera

מגיעה ללהקה פוסט ניפרד , אבל להצטמרר תמיד אפשר:

הסולנית – Tarja – לא שייכת לזן בני האדם, היא חלק מהאלים החדשים, אלה שמצליחים לגעת לך ישר בלב, לעלות למוח ולרדת לבלוטת הדמעות. זה בסדר לבכות בביצוע הזה, קורה לכולם.

🙂